Toggle navigation

PO Bedrijven (7WPT)


PO

PO56 Friesland Campina (voeding en natuur) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop Friesland Campina in de klas en leren wat procestechnologie is.

Wat gebeurt er allemaal in het bedrijf Friesland Campina? Welke zuivelproducten maakt Friesland Campina allemaal? Welke stappen moet je doorlopen om kaas te maken? Hoe kan je zelf melk pasteuriseren?

Bekijk les
PO

PO56 KLK-Kolb (Mens en gezondheid) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop KLK-Kolb in de klas en leren over oppervlaktespanning en stroperigheid.

Wat doet het bedrijf KLK-Kolb? Wat is oppervlaktespanning? Wat is stroperigheid? Hoe onderzoek je stoffen in een proefje?

Bekijk les
PO

PO5678 Boermarke (Digitaal, media en entertainment) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop Boermarke in de klas, kennis maken met de Boermarke en leren over procestechnologie en programmeren.

Wat doet het bedrijf Boermarke? Wat komt er kijken bij het maken van een product? Wat is procestechnologie? Waarom zijn er computers nodig voor procestechnologie?

Bekijk les
PO

PO5678 Bolletje (Ontwerp Productie Wereldhandel) VL

Een les ter voorbereiding op een workshop van Bolletje bij de wereld van Ontwerp, productie en wereldhandel.

Wat doet het bedrijf Bolletje? Wat komt er kijken bij het maken van een product? Wat is procestechnologie? Hoe komen de grondstoffen bij Bolletje?

Bekijk les
PO

PO5678 Bolscher (Hi-Tech en Science) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop over Bolscher in de klas en kennis maken met het bedrijf Bolscher. De kinderen leren over procestechnologie en hoe Hi-Tech bij kan dragen aan duurzaam ondernemen.

Wat is Hi-Tech en Science? Hoe gebruikt Bolscher Hi-Tech in het bedrijf? Wat is procestechnologie? Hoe kan Hi-Tech helpen bij het verminderen van CO2 uitstoot? Welke Hi-Tech oplossingen kan je bedenken voor het probleem van Bolscher?

Bekijk les
PO

PO5678 Morssinkhof Groep BV (Wonen Werken Verkeer) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop Morssinkhof Groep B.V. in de klas, kennis maken met de Morssinkhof Groep B.V. , leren over bestrating en nadenken over oplossingen voor wateroverlast op straat.

Wat doet het bedrijf Morssinkhof Groep B.V.? Wat is bestrating? Wat merken wij van klimaatverandering? Waarom kan water niet makkelijk de grond in trekken op straat?
Welke oplossingen kan jij bedenken voor wateroverlast op straat?

Bekijk les
PO

PO5678 Twence (Energie, water en veiligheid) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop Twence in de klas en leren wat procestechnologie is.

Wat gebeurt er allemaal in het bedrijf Twence? Hoe verwerken ze daar afval? Hoe wekt Twence duurzame energie op? Op welke manier wordt afval omgezet naar een nieuwe grondstof? Hoelang duurt het voordat verschillende soorten afval zijn verteerd?

Bekijk les
PO

PO78 KLK_Kolb (Mens en gezondheid) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op een workshop KLK-Kolb in de klas en leren over oppervlaktespanning en stroperigheid.

Wat doet het bedrijf KLK-Kolb? Wat is oppervlaktespanning? Wat is stroperigheid? Hoe onderzoek je stoffen in een proefje?

Bekijk les