Toggle navigation

PO00 Dagproject - Het Lab

‘Het Lab’ is een schoolbreed dagproject waarbij de kinderen natuurkundige verschijnselen zoals lucht, kracht, water, temperatuur, licht en geluid onderzoeken. Het verloop van het onderzoek wordt vastgelegd met digitale media.

PO

Er wordt gewerkt aan de SLO-kerndoelen 42, 54 en 55:

(42) De kinderen leren onderzoek doen naar materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, lucht, water, statische elektriciteit, geluid, isolatie, kracht, en temperatuur (Oriëntatie op jezelf en de wereld/ natuur en techniek).
(54) De kinderen leren digitale media gebruiken om ervaringen mee uit te drukken en om ermee te communiceren (Kunstzinnige oriëntatie/ beeldende vorming).
(55) De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren en het werk te presenteren (reflecteren).

PO

Groep 1, Groep 2, Groep 6, Groep 7, Groep 8, Groep 3, Groep 4, Groep 5

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.