Toggle navigation

Het luchtlab

Wat is lucht? Wat is vliegen? Wat kan er allemaal vliegen? Wat is wind? Op welke manier kun je wind maken?

PO

De kinderen voeren een kort gesprek over luchtdruk. De kinderen experimenteren met verschillende materialen om vliegende objecten na te maken. De kinderen construeren een mobiel die met wind in beweging gebracht kan worden en presenteren de resultaten aan elkaar.

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 6, Groep 5

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.