Toggle navigation

Het licht- en geluidlab

Waarom is geluid belangrijk voor wat je ziet? Waarom is licht belangrijk voor wat je hoort? Hoe is het om blind of doof te zijn? Kun je geluid tekenen?

PO

De kinderen voeren een gesprek over licht en geluid. De kinderen ontdekken de relatie tussen wat je hoort en ziet. De kinderen tekenen een stripverhaal waarbij ze zich laten beïnvloeden door geluid. Ze presenteren de resultaten aan elkaar.

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 3, Groep 4

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.