Toggle navigation

PO78 Ontwerp voor Leafde VL

Wat is Leafde? Zijn planten net als mensen? Waarover gaat het verhaal van jouw plant? Wat heeft jouw plant nodig om te overleven? Wat heeft jouw plant nodig om zich goed te voelen? Hoe kom je samen tot een schetsontwerp?

PO

Een serie lessen ontwerpend leren waarbij kinderen zich verwonderen en op verkennende en filosoferende manier kennismaken met de Augmented Reality (AR) installatie Leafde van Ton Nieuwenhuis. 

De kinderen werken in 3 lessen naar een schetsontwerp dat tijdens de workshop door Tetem kan worden uitgewerkt in de virtuele 3D-omgeving CoSpaces. 

Groep 7 en 8 krijgen in kleine groepjes een plant toegewezen en onderzoeken aan de hand van de QR code van planten en informatiebronnen zoals het internet en boeken wat de plant nodig heeft, waar deze vandaan komt en waar de plant van houdtOp basis van het onderzoek bedenken de kinderen een ontwerp voor hoe hun plant in een vooraf bepaald klimaattype zou kunnen overleven. Het ontwerp geven ze vorm in een virtuele wereld in CoSpaces. Als leerkracht voer je de lessen op school zelf uit en wordt een workshop CoSpaces (180 min) verzorgt door Tetem.

PO

Groep 7, Groep 8

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.