Toggle navigation

PO78 Ridders, camera, actie! (KBW20) VL

45 minuten

Hoe leefde een ridder in de middeleeuwen? Wat moest die allemaal doen? Zijn er nu nog ridders? Wat is het verschil tussen een ridder van toen en een ridder van nu?

PO

Een les waarbij de kinderen op ontdekkende en verkennende wijze een stukje lezen uit ‘Een ridder in de middeleeuwen’ en kennismaken met wat het betekent om tegenwoordig een ridder te zijn.

PO

Groep 7, Groep 8

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.