Toggle navigation

PO78 Ontwerp, productie en wereldhandel (CC) VL

Een les waarbij kinderen worden voorbereid op de Chocolate Challenge en leren wat procestechnologie is.

Wat is de Chocolate Challenge? Wat is procestechnologie? Hoe wordt procestechnologie gebruikt binnen de wereld van Ontwerp, Productie en Wereldhandel? Wat is automatisering?

PO