Toggle navigation

Vita

Een voorbereidende- en afsluitende les door de groepsleerkracht bij de theatrale rondleiding ‘Vita’ in aansluiting op de tentoonstelling ‘Ars Longa, vita brevis’ in het Rijksmuseum Twenthe. Na hun bezoek verwerken de leerlingen hun belevingen in een creatief eindproduct.

Wat kan je doen in een museum? Wat is theater? Hoe kan je je eigen plek vinden? Hoe kan je een kunstwerk maken van jezelf?

PO

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 6, Groep 4, Groep 5

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.