Toggle navigation

Voorbereidend lesmateriaal


VO

Het verhaal van het podium

Leerlingen maken een maquette van een decor en vertellen hiermee een verhaal. Om de leerlingen zo breed mogelijk te laten denken, zodat ze hun fantasie optimaal kunnen gebruiken, bestaat de kick-off van het project uit een aantal inspirerende voorbeelden.

Bekijk les
VO

Vliegbasis Twenthe - natuur DIY les

Een workshop met rondleiding, waarbij de leerlingen op een verkennende en makende manier onderzoek doen naar de natuur op Vliegbasis Twenthe en tekentechnieken gebruiken om een natuur-kwartet over Vliegbasis Twenthe te maken.

Bekijk les
VO

Vliegbasis Twenthe - uitzicht DIY 120 minuten

Een workshop met rondleiding, waarbij de leerlingen op een verkennende en makende manier onderzoeken welke natuur er op Vliegbasis Twenthe aanwezig is en een plattegrond of natuurkaart over de vliegbasis tekenen.

Bekijk les