Toggle navigation

Voorbereidend lesmateriaal


PO

3D klassenfoto

Wat is 3D-printen? Welke manieren van 3D-printen zijn er? Hoe werkt een 3D- printer? Welke toepassingen kan een 3D printer hebben? Wat is het verschil tussen 2D en 3D?

Bekijk les
PO

Allemaal Beestjes

Een les waarbij de kinderen op een onderzoekende en makende manier een natuurstilleven onderzoeken en zich voorbereiden op hun bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe.

Wat is een natuurstilleven? Waarom maken kunstenaars stillevens? Hoe kan ik zelf een stilleven tekenen?

Bekijk les
PO

Bewegend vliegobject als schaalmodel

Een les waarbij op beschouwende, onderzoekende en makende wijze kennis wordt gemaakt met vliegmachines door de tijd.

Wat kan ik verwachten tijdens de workshop ‘Bewegend vliegobject als schaalmodel’? Wat zijn vliegmachines? Welke uitvindingen zijn er allemaal gedaan door de tijd?

Bekijk les
PO

Caleidoscoop

Wat is een caleidoscoop? Wat zie je door een caleidoscoop? Hoe maak je een mandala?

Bekijk les
PO

Cardboardles-beest met bewegende delen

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met cardboards en cardboard-animatie.

Bekijk les
PO

Cardboardles-drie versies beest

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met cardboards en cardboard-animatie.

Bekijk les
PO

Cardboardles-kartonbeest

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennis maken met cardboards en cardboard animatie.

Bekijk les
PO

Cardboardles-structuurbeest

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennis maken met cardboards en cardboard animatie.

Bekijk les
PO

Cyborgs en zo

Een les waarbij de leerlingen op een verkennende en spelende manier onderzoeken hoe je dieren kan groeperen.

Wat vertelt de fysieke constructie van dieren over hun leefwijze? Hoe bewegen verschillende dieren zich voort? Hoe kan je dieren indelen? Welke vragen kan je het beste stellen om te weten te komen om welk dier het gaat?

Bekijk les
PO

Cycle up!

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op verkennende, onderzoekende en makende manier leren over verschillende soorten textiel en duurzaamheid.

Welke soorten stof zijn er allemaal? Wat is textiel? Wat weet je al van de textielindustrie in Twente? Hoe kan ik zelf een matje weven van stroken textiel?

Bekijk les
PO

Dagproject - Beestenboel

‘Een beestenboel op school’ is een schoolbreed dagproject, waarbij de kinderen op onderzoekende, zingende, makende en fotograferende manier kennis maken met Opera, zingen, weergeven van beweging en het gebruik van digitale media.

Bekijk les
PO

Dagproject - Het Lab

‘Het Lab’ is een schoolbreed dagproject waarbij de kinderen natuurkundige verschijnselen zoals lucht, kracht, water, temperatuur, licht en geluid onderzoeken. Het verloop van het onderzoek wordt vastgelegd met digitale media.

Bekijk les
PO

Dansende lijnen

Twee lessen voorafgaande aan een workshop ‘Dansende lijnen WS’ verzorgd door Roombeek Cultuurpark Educatiecluster (RCE)

Les 1:
Oriënteren: De kinderen bekijken een presentatie over animatie.
Onderzoeken: De kinderen ontdekken dat een tekenfilm bestaat uit verschillende tekeningen achter elkaar.

Les 2:
Uitvoeren: De kinderen tekenen met kleurpotloden vormen en lijnen in een flipboekje.
Evalueren: De kinderen bespreken het eigen werk en dat van hun groepsgenoten.

Bekijk les
PO

De andere hoek

Hoe ziet de wereld er uit door de ogen van een kikker, of een muis? Wat zou je allemaal kunnen zien door de ogen van een vogel? Hoe klein zou jij er uit zien door de ogen van een olifant?

Bekijk les
PO

De drukke drukkerij

Een workshop waarbij de kinderen op een verkennende, beschouwende en actieve manier logo’s onderzoeken.

Wat zijn logo’s? Wat was het eerste logo? Waar moet een goed logo aan voldoen?

Bekijk les
PO

De kunstige robot

Een les waarbij op beschouwende, onderzoekende en makende wijze kennis wordt gemaakt met hoe robots geïnspireerd kunnen zijn op dieren.

Wat kan ik verwachten tijdens de tentoonstelling ‘De droom van het vliegen’? Hoe zijn kenmerken van dieren en hun leefomgeving aan elkaar verbonden? Hoe kan ik zelf een robot ontwerpen voor een bepaalde omgeving?

Bekijk les
PO

De Middeleeuwen

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met middeleeuwse kunst en het Rijksmuseum Twenthe.

Wat is het Rijksmuseum Twenthe? Hoe leefden mensen in de Middeleeuwen? Hoe ziet een kunstwerk uit de Middeleeuwen er uit?

Bekijk les
PO

De Ontdek Fabriek

Hoe werkt een fiets? Welke onderdelen zitten aan een fiets en wat doen die precies? Hoe zien de verschillende onderdelen er uit?

Bekijk les
PO

De rode loper

Een les waarin de leerlingen op ontdekkende, associërende en schrijvende manier een verhaal bedenken om te gebruiken tijdens de workshop ‘De rode loper’.

Hoe maak je een verhaal? Hoe kun je associëren? Wat kan je met een verhaal doen? Kan je samen met je klas een spannend verhaal verzinnen?

Bekijk les
PO

De Schatkamers

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met het Rijksmuseum Twenthe.

Wat is het Rijksmuseum Twenthe? Wat is een schatkamer? Wat is er te vinden in de schatkamers van het museum? Welke schatten zou ik zelf verzamelen?

Bekijk les
PO

De Test Fabriek

Wat zijn robots? Wat voor soorten robots zijn er? Aan wat voor eisen moet een robot voldoen?

Bekijk les
PO

Decor

Wat is een decor? Hoe wordt een decor gemaakt? Waarom is kleur belangrijk bij decor? Is fotografie onderdeel van het ontwerpproces van een decor?

Bekijk les
PO

Dichtbij

Wat is een close-up? Hoe wordt een close-up gemaakt? Waarom maakt een fotograaf foto’s van dichtbij? Wat doet een close-up foto met je waarneming?

Bekijk les
PO

Dierenland

Hoe ziet een dierenvel eruit? Welke texturen kan een dierenvel hebben? Hoe kan ik dit tekenen?

Bekijk les
PO

Dierenmanieren

Een voorbereidende les waarbij de kinderen samen nadenken over wat een kunstenaar is en samen een dier maken met een bijzondere vacht.

Wat is een kunstenaar? Hoe ziet de vacht van een dier eruit? Hoe kan je dat tekenen? Hoe kan je met de hele klas een dier maken?

Bekijk les
PO

Doe Fabriek

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op een onderzoekende en creërende manier leren over stapelen en in-verband-leggen van stenen.

Hoe ziet jouw huis eruit? Welke soorten huizen zijn er allemaal? Welke onderdelen heeft een huis aan de buitenkant? Wat maakt een huis stevig? Hoe ziet een goede muur eruit en hoe stempel je deze?

Bekijk les
PO

Droominsect

Een les waarbij de kinderen op een onderzoekende en makende manier insecten onderzoeken en zich voorbereiden op hun bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe.

Welke soorten insecten kan je onderscheiden? Hoe zit een insect in elkaar? Hoe kan ik een collage maken van een insect?

Bekijk les
PO

Een aankondiging

Een serie van twee lessen waarbij de kinderen kennismaken met grafisch ontwerp en een poster ontwerpen voor het meedoe-concert met analoge technieken.

Wat is grafisch ontwerp? Hoe kan je typografie gebruiken? Hoe kan je zelf een poster maken waarbij je bewust gebruik maakt van compositie?

Bekijk les
PO

Een beestenboel op school-beestenboel attributen

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, beschouwende en makende manier kennismaken met de inhoud van het dagproject: ‘Een beestenboel op school’ en een onderdeel maken voor de kick-off van het dagproject.

Bekijk les
PO

Een beestenboel op school-bonte feestmuts

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, beschouwende en makende manier kennismaken met de inhoud van de projectdag: ‘Een beestenboel op school’ en een onderdeel maken voor de kick-off van de projectdag.

Bekijk les
PO

Een beestenboel op school-feest-fantasie attributen

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, beschouwende en makende manier kennismaken met de inhoud van het dagproject: ‘Een beestenboel op school’ en een onderdeel maken voor de kick-off van het dagproject.

Bekijk les
PO

Een beestenboel op school-kleurrijke attributen

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, beschouwende en makende manier kennismaken met de inhoud van de projectdag: ‘Een beestenboel op school’ en een onderdeel maken voor de kick-off van de projectdag.

Bekijk les
PO

Een raadselachtige film

Een serie van twee lessen waarbij de kinderen maken kennis met filmtechnieken en camerastandpunten.

Welke camerastandpunten zie je veel in films en op tv? Wat is het belang van een storyboard? Hoe kan je zelf een storyboard tekenen?

Bekijk les
PO

Een tekenfilm

Twee lessen voorafgaande aan een workshop ‘Een tekenfilm WS’ verzorgd door Roombeek Cultuurpark Educatiecluster (RCE)

Les 1:
Oriënteren: De kinderen bekijken een presentatie over animatie en storyboards.
Onderzoeken: De kinderen onderzoeken hoe je een verhaal in tekeningen kan vertellen.

Les 2:
Uitvoeren: De kinderen bekijken een presentatie over beweging in animatie en bedenken een verhaal voor hun tekenfilm naar aanleiding van de voorstelling van het OvhO.
Evalueren: De kinderen bespreken het eigen werk en dat van hun groepsgenoten.

Bekijk les
PO

Feest van de beer

Hoeveel kleuren bruin heeft een bruine beer? Hoe maak je kleurnuances bruin met verf? Welke kleurnuances bruin zijn er op bedrukt papier? Hoe combineer je die tot een collage om daarmee een beer te maken?

Bekijk les
PO

Foto-film

Twee lessen voorafgaande aan een workshop ‘Foto-film’ verzorgd door Roombeek Cultuurpark Educatiecluster (RCE)

Les 1:
Oriënteren: De kinderen bekijken een presentatie over stop-motion en bespreken het verschil tussen een foto (staat stil) en een film (beweegt).
Onderzoeken: De kinderen ontdekken hoe van foto’s een filmpje gemaakt kan worden.

Les 2:
Uitvoeren: De kinderen tekenen, kleuren en/of beplakken een afbeelding van een dier uit de voorstelling die bevestigd wordt aan blokken of duplo.
Evalueren: De kinderen bespreken het eigen werk en dat van hun groepsgenoten.

Bekijk les
PO

Games Maken!

Een les waarbij de kinderen op spelende en onderzoekende wijze kennis maken met de eigenschappen van een spel.

Wat is een game? Wat zijn de eigenschappen van een spel? Hoe kan je zonder een computer een simpele game maken met mensen?

Bekijk les
PO

Gekke plekken

Een voorbereidende les waarbij de kinderen samen nadenken over wat een kunstenaar is en een kunstwerk ontwerpen voor een plek.

Wat is een kunstenaar? Wat maakt zo iemand allemaal? Waaruit kan een kunstenaar inspiratie halen? Hoe bedenk je een kunstwerk voor een plek?

Bekijk les
PO

Gouden Portretten

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met portretten en het Rijksmuseum Twenthe.

Wat is het Rijksmuseum Twenthe? Wat zijn de kenmerken van portretten uit verschillende tijden? Waarom worden portretten gemaakt? Wat is de meerwaarde van een schilderij tegenover fotografie?

Bekijk les
PO

Helder

Wat zijn primaire kleuren? Hoe kun je van primaire kleuren andere kleuren maken? Wat zijn kleurcontrasten? Hoe maakt een fotograaf gebruik van kleuren in zijn foto's?

Bekijk les
PO

Het epische einde

Een les waarbij de leerlingen op een verkennende, spelende en makende manier de geschiedenis van robots en kunstmatige intelligentie onderzoeken.

Welke robots gebruiken we allemaal in ons dagelijks leven? Hoe zullen robots er in de toekomst uit zien? Hoe teken ik een robot van de toekomt?

Bekijk les
PO

Het epische Einde (middenbouw)

Een les waarbij de leerlingen op een verkennende, spelende en makende manier de geschiedenis van robots en kunstmatige intelligentie onderzoeken.

Welke robots gebruiken we allemaal in ons dagelijks leven? Hoe zullen robots er in de toekomst uit zien? Hoe teken ik een robot van de toekomt?

Bekijk les
PO

Het Gele huis

Wie was Van Gogh? Wat is een contrast? Wat is een sombere kleur? Wat is een vrolijke kleur? Welke kleuren vind jij passen bij somber of vrolijk?

Bekijk les
PO

Het interview

Een serie van twee lessen waarin de kinderen alles leren rondom interviews.

Wat is een interview? Welke technieken heb je daarvoor nodig? Welk soort interviewvragen kan je stellen?

Bekijk les
PO

Het krachtlab

Wat kan je allemaal met water? Welke beroepen hebben met water te maken? Wat zijn de verschillende vormen van water.

Bekijk les
PO

Het licht- en geluidlab

Waarom is geluid belangrijk voor wat je ziet? Waarom is licht belangrijk voor wat je hoort? Hoe is het om blind of doof te zijn? Kun je geluid tekenen?

Bekijk les
PO

Het luchtlab

Wat is lucht? Wat is vliegen? Wat kan er allemaal vliegen? Wat is wind? Op welke manier kun je wind maken?

Bekijk les
PO

Het temperatuurlab

Wat draag je in de winter om warm te blijven? Hoe blijf je koel in de winter? Hoe blijft een gebouw warm in de winter en koel in de zomer? Welke materialen worden daarvoor gebruikt?

Bekijk les
PO

Huisjes in 3D

Een workshop waarbij de kinderen op onderzoekende en makende wijze in kennismaken met de techniek van 3D-printen en huizen ontwerpen.

Hoe werkt een 3D-printer? Wat kan je allemaal maken met zo’n printer? Hoe kan je op nieuwe ideeën komen om een huis te ontwerpen?

Bekijk les
PO

Ideeën Fabriek

Hoe worden speeltoestellen ontworpen? Aan welke eisen moet een speeltoestel voldoen? Hoe zorg je dat een speeltoestel veilig wordt? Wat zijn constructies? Welke onderdelen heeft een speeltoestel?

Bekijk les
PO

Ik en mijn klas

Hoe zie je eruit? Ben je een jongen of een meisje? Ben je groot of klein? Welke kleur haar heb je? Draag je een bril? Welke kleuren zijn je kleren? We zien er allemaal anders uit, maar waaraan kan ik zien dat jij het bent?

Bekijk les
PO

Ik en mijn Zwerm

Een les waarbij de kinderen op een verkennende, makende en spelende manier insecten onderzoeken.

Welke kenmerken heeft een insect? Welke namen van insecten ken ik al? Hoe kan ik zelf een insect tekenen? Hoe speel ik insectenmemory?

Bekijk les
PO

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op een verkennende, beschouwende en actieve manier Virtual Reality en toepassingen hiervan onderzoeken.

Wat gaan we doen tijdens de workshop ‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet’ bij Tetem? Wat is Virtual Reality? Wat kan je daar allemaal mee? Waarvoor zou jij Virtual Reality gebruiken?

Bekijk les
PO

In actie!

Een les waarbij de kinderen op een verkennende, makende en spelende manier interactieve kunst onderzoeken.

Wat is interactieve kunst? Wat voor kunstwerken kan je vinden in Tetem? Hoe kunnen we met de klas een interactief kunstwerk nabootsen?

Bekijk les
PO

Je eigen stopmotion

Een les waarbij de kinderen op verkennende, spelende en ontdekkende manier onderzoeken hoe je zonder te spreken een verhaal kan uitbeelden met knuffels.

Wat is jouw favoriete knuffel? Wat kan je knuffel allemaal ontdekken? Hoe kan je een verhaal uitbeelden zonder daarbij te praten? En kan je knuffel dat ook?

Bekijk les
PO

Kader kijken

Een voorbereidende les waarbij de kinderen kennismaken met fotografie als beeldende kunst en nadenken over wanneer een foto kunst is.

Wat doet een kunstenaar? Hoe maakte je vroeger een foto? Zijn alle foto’s kunst? Waarom wel of niet?

Bekijk les
PO

Kleurlijnen

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met animatie.

Hoe worden tekenfilms gemaakt? Wat is animatie? Hoe kan je een klassikale animatie maken?

Bekijk les
PO

Kom spinnenkoppen

Wat voor soort museum is TwentseWelle? Wat weet je over de textielindustrie? Hoe kun je weven?

Bekijk les
PO

Krabbel

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met animatie.

Hoe worden tekenfilms gemaakt? Wat is animatie? Hoe kan je een klassikale animatie maken?

Bekijk les
PO

Kriebels in mijn Buik

Een les waarbij de leerlingen op een verkennende en spelende manier het spanningsveld tussen de emoties bang en blij onderzoeken aan de hand van een dramaspel en muziek.

Op welke momenten voel je je blij? Kan je bang en blij tegelijk zijn? Hoe voel je je als je iets spannends gaat doen? Welke muziek is spannend en welke muziek is vrolijk? Hoe kan ik deze gevoelens uitbeelden?

Bekijk les
PO

Kris Kras Krabbel

Een voorbereidende les waarbij de kinderen samen nadenken over wat kunst is, wat een museum is en hoe je je gedraagt in een museum.

Wat kan je allemaal zien in een museum? Welke soorten museums zijn er? Wat is een kunstenaar? Waarop moet je letten als je naar een museum gaat?

Bekijk les
PO

Kruipen of Vliegen

Een les waarbij de kinderen op een verkennende en spelende manier kruipende, lopende en vliegende dieren onderzoeken.

Hoe bewegen verschillende dieren zich voort? Hoe kan je een lopend manier nadoen? En een vliegend dier? En een zwemmend dier?

Bekijk les
PO

Kunst wip-wap

Wat is evenwicht? Kan dat een bewegend kunstwerk zijn? Wat is een mobile?

Bekijk les
PO

Led-insect

Een voorbereidende les waarbij de leerlingen op een verkennende en makende manier insecten onderzoeken.

Wat zijn de kenmerken van een insect? Welke verschillen kan je vinden tussen insecten? Hoe heten de verschillende onderdelen van een insect?

Bekijk les
PO

Lejo Stopmotion

Een les waarbij de kinderen op verkennende, spelende en ontdekkende manier onderzoek doen naar het geven van een karakter aan een Lejo- handpoppetje en een eigen Lejo-handpoppetje maken door gebruik te maken van collagetechnieken.

Bekijk les
PO

Levende logo's

Een les ter voorbereiding op tekenen waarbij de kinderen op een spelende, onderzoekende en makende manier ontdekken hoe je met animatietechnieken beweging kan creëren.

Wat is een frame? Hoe maak je een tableau vivant? Hoe kan ik een situatie uitbeelden met houding, gebaar, emotie en mimiek?

Bekijk les
PO

Levende Schilderijen

Een les waarbij de kinderen op een verkennende en spelende manier insecten onderzoeken en zich voorbereiden op hun bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe.

Hoe ga ik om met insecten? Hoe speel ik een rollenspel? Hoe kan ik houding, emotie en mimiek inzetten om een rol te spelen?

Bekijk les
PO

Magnifiek Grafiek

Op welke manieren worden grafiek kunstwerken gemaakt? Wat vertellen de kunstwerken jou? Hoe zou jij je bos tekenen en stempelen samen met je groep?

Bekijk les
PO

Maker Festival Twente

Een les waarbij kinderen kennis maken met het Maker Festival Twente en zich oriënteren op beroepen van de toekomst.

Wat is het Maker Festival en waarom wordt dit georganiseerd? Wat kan je allemaal doen op het Maker Festival Twente? Wat is innovatie? Wat zijn de beroepen van de toekomst?

Bekijk les
PO

Meubelmakers

Een les waarbij de kinderen op spelende en makende manier stoelen onderzoeken en bedenken wat je kan maken met een 3D-pen.

Wat kan je maken met een 3D-pen? Welke soorten stoelen zijn er allemaal? Voor wie zijn die stoelen? Hoe kan je een stoel tekenen voor een bepaald persoon?

Bekijk les
PO

Modefotografie

Een serie van twee voorbereidende lessen waarin de kinderen accessoires bekijken en zelf accessoires ontwerpen.

Wat zijn accessoires? Hoe ontwerpt een designer accessoires? Hoe kan je zelf van kosteloos materiaal een accessoire maken?

Bekijk les
PO

Niets is wat het lijkt

Wie is niet bang voor monsters? Wat zie je als licht onder je bed schijnt? Welke vorm zie je in de schaduw? Wat geeft allemaal licht? Wat zie je als je het licht vanuit een andere kant laat schijnen?

Bekijk les
PO

Ontdek het museum!

Een les waarbij op verkennende, spelende en makende manier kennis wordt gemaakt met het Rijksmuseum Twenthe.

Wat is een museum? Hoe gedraag je je in een museum? Wat hangt er allemaal in een museum? Wat kan allemaal kunst zijn?

Bekijk les
PO

Ontwerp je eigen 3D minirobot

Een workshop waarbij de kinderen op onderzoekende en makende wijze in kennismaken met de techniek van 3D-printen en robots ontwerpen.

Hoe werkt een 3D-printer? Wat kan je allemaal maken met zo’n printer? Hoe kan je op nieuwe ideeën komen om een robot te ontwerpen?

Bekijk les
PO

Project E handleiding

Nu, en in de toekomst nog meer, krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Regenbuien worden heftiger, de zomers warmer en er komen meer overstromingen. Het kan -en moet- anders. Duurzamer. Met kleine gedragsveranderingen kunnen kinderen op school en thuis nu al zelf hun toekomst beïnvloeden. Om op een leuke en bewuste manier met duurzaamheid bezig te zijn werd Project-E ontwikkeld. Een samenwerkingsverband van de Gemeente Enschede, de GGD Twente, Twente Academy Young, Twente Milieu en Waterschap Vechtstromen.

Bekijk les
PO

Puzzeldier

Wat is het Rijksmuseum Twenthe en wie was Gerrit Jan van Heek Jr.? Welke huiden hebben gewervelde dieren? Hoe zijn deze texturen weergegeven in de kunst? Hoe kan je met houtskool de verschillende texturen weergeven?

Bekijk les
PO

Puzzeldier afrondende les

Waarin lijken onze werken op elkaar? Waarin verschillen onze werken van elkaar? Welke verschillende fantasiedieren kunnen wij op een logische manier samenvoegen? Hoe zouden we die kunnen noemen? Welke indeling vinden wij het beste om tentoon te stellen?

Bekijk les
PO

Recyclebot

Wat is robotica? Hoe werken robots precies en wat heb je nodig?

Bekijk les
PO

Robot Cozmo VL

Een les waarbij de kinderen op ontdekkende en verkennende wijze kennismaken met robot Cozmo en met programmeren.

Wie is robot Cozmo? Wat kan Cozmo allemaal? Wat is programmeren? Hoe kan je elkaar programmeren?

Bekijk les
PO

Schoolsounds

Kijk eens om je heen.. welke spullen staan er allemaal in het klaslokaal? Met welke spullen zou je geluid kunnen maken? Welke verschillende geluiden zou je kunnen maken met de spullen om je heen? Zou je met alleen maar objecten in jouw klaslokaal muziek kunnen maken? Maak samen met de hele klas een kort muziekstuk met de spullen die je in het klaslokaal kunt vinden.

Bekijk les
PO

Stoere hanger

Waaraan doet een vorm jou denken? Waaraan doet een kleur jou denken? Welk gevoel geeft jou dat? Hoe kun je vormen en kleuren tot een beeld stapelen? Hoe kun je twee verschillende stapels maken?

Bekijk les
PO

Stop-motion!

Wat is een stopmotion animatie? Hoe maak je een goed verhaal voorin een stopmotion? Wat is een storyboard en hoe vertel je daarin dat verhaal.

Bekijk les
PO

Superstencils

Een workshop waarbij de kinderen op een verkennende, beschouwende en actieve manier logo’s onderzoeken.

Wat zijn logo’s? Wat was het eerste logo? Waar moet een goed logo aan voldoen?

Bekijk les
PO

Tekenstijl

Een les waarbij de kinderen kennis maken met tekenanimatie door te tekenen.

Wat is een tekenanimatie? Wat is er bijzonder aan deze filmtechniek? Hoe kan je zonder apparatuur toch een animatiefilm maken? Heb jij een eigen tekenstijl en hoe herken je die?

Bekijk les
PO

Textiel en t-shirts

Wat voor soort museum is TwentseWelle? Wat weet je over de textielindustrie? Wat is innovatie in textiel?

Bekijk les
PO

Textiel ontrafeld

Een les waarbij de kinderen op een verkennende, spelende en makende manier het textiel en de Twentse textielgeschiedenis onderzoeken aan de hand van een vertelpantomime.

Wat is textiel? Welke soorten stof kan ik vinden in de klas? Hoe was het om te werken in een textielfabriek? Hoe kan ik een verhaal uitbeelden zonder geluid te maken?

Bekijk les
PO

Trend

Wat zijn trends? Hoe brengt een fotograaf een modetrend in beeld? Hoe maakt een fotograaf gebruik van ruimtesuggestie?

Bekijk les
PO

Uit de broekzak, in de spotlights

Een voorbereidende les waarbij de kinderen kennismaken met fotografie als beeldende kunst en nadenken over wanneer een foto kunst is.

Wat doet een kunstenaar? Hoe maakte je vroeger een foto? Zijn alle foto’s kunst? Waarom wel of niet?

Bekijk les
PO

URENCO - Classroom 2030

Een les waarbij de kinderen op verkennende, kijkende en onderzoekende wijze kennismaken met klaslokalen van vroeger.

Hoe zag een klaslokaal er vroeger uit? Welke dingen had je vroeger nog niet, die er nu wel zijn? Zitten er verschillen tussen het klaslokaal van je vader en moeder en die van je opa en oma?

Bekijk les
PO

URENCO - Ontdekkisten

Een les waarbij de kinderen op verkennende, kijkende en onderzoekende wijze kennismaken met wat er komt kijken bij het doen van een onderzoek.

Wat ga je ontdekken tijdens de workshop Ontdekkisten van URENCO? Hoe kan je onderzoek doen? Hoe kan je er achter komen of informatie klopt?

Bekijk les
PO

Van schetsontwerp tot vliegmachine

Een les waarbij op beschouwende, onderzoekende en makende wijze kennis wordt gemaakt met Leonardo da Vinci en een aantal van zijn uitvindingen.

Wat kan ik verwachten tijdens de workshop ‘Van schetsontwerp tot vliegmachine’? Wat zijn vliegmachines? Welke uitvindingen heeft Leonardo da Vinci allemaal gedaan?

Bekijk les
PO

Vernuftig vindingrijk

Wat kan je doen bij RCE? Wat is Mediakunst? Wie zijn iii en wat maken zij?

Bekijk les
PO

Vita

Een voorbereidende- en afsluitende les door de groepsleerkracht bij de theatrale rondleiding ‘Vita’ in aansluiting op de tentoonstelling ‘Ars Longa, vita brevis’ in het Rijksmuseum Twenthe. Na hun bezoek verwerken de leerlingen hun belevingen in een creatief eindproduct.

Wat kan je doen in een museum? Wat is theater? Hoe kan je je eigen plek vinden? Hoe kan je een kunstwerk maken van jezelf?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld PO5

Wat kan je ontdekken op Vliegbasis Twenthe? Waar kan je de Vliegbasis vinden? Wat is een museum? Hoe maak je een mindmap?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - bijzonder vliegveld PO6

Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat kan je ontdekken op Vliegbasis Twenthe? Hoe wordt dat gebied gepresenteerd? Hoe maak je een goede slogan?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY les

Hoe ziet de natuur op Vliegbasis Twenthe eruit? Welke platen en dieren leven graag op deze plek en waarom? Hoe teken je samen een lange panoramatekening?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - biotoop PO5

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de natuur van Vliegbasis Twenthe en de leefomgeving van een dier tekenen.

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - biotoop PO6

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de natuur van Vliegbasis Twenthe en een biotoop verbeelden doormiddel van simpele druktechnieken.

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - dieren DIY les

Een workshop met rondleiding waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de planten en dieren op Vliegbasis Twenthe en door middel van rubbing en tekenen de natuur uitbeelden.

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - dieren PO7

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de dieren die leven op Vliegbasis Twenthe en hiervan een schematische tekening maken.

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - dieren PO8

Een voorbereidende les waarbij de kinderen op onderzoekende, experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de dieren die leven op Vliegbasis Twenthe en hiervan een schematische tekening maken.

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - drones PO7

Wat is de Technology Base? Waarom is er een Technology Base op Vliegbasis Twenthe? Wat maken de bedrijven op de Technology Base? Hoe ontwerp je een robot dat op een dier lijkt?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - drones PO8

Wat is de Technology Base? Wat is innovatie? Hoe ontwerp je een robot? Hoe maak je een collage?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - innovatie PO5

Waaraan werken de bedrijven van de Technology Base op Vliegbasis Twenthe? Aan wat voor innovatie ideeën werken de bedrijven op de Technology Base? Hoe maak je een collage over een nieuw idee?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - innovatie PO6

Waarom is er een Technology Base op Vliegbasis Twenthe? Waar gebruiken de bedrijven op de Technology Base hun innovatieve ideeën voor? Hoe brainstrom je samen over een idee? Hoe maak je een tekening over je idee?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - oorlog PO7

Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat gebeurde vroeger op Vliegbasis Twenthe? Wat kan je daar over vinden op internet? Hoe maak je een digitale presentatie met tekst en afbeeldingen?

Bekijk les
PO

Vliegbasis Twenthe - oorlog PO8

Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat gebeurde vroeger op Vliegbasis Twenthe? Wat kan je daar over vinden op internet? Hoe maak je een digitale presentatie met tekst en afbeeldingen?

Bekijk les
PO

Wat zie ik daar?

Een voorbereidende les waarbij de kinderen samen nadenken over wat kunst is, wat een kunstenaar is en hoe je een creatief proces doorloopt.

Wat kan je allemaal zien in een museum? Wat is een kunstenaar? Waaruit kan een kunstenaar inspiratie halen? Wat is een creatief proces?

Bekijk les
PO

Waterlab

Wat is water? Kan water voelen? Is water sterk? Waarom is water zo belangrijk? Hoe zou onze wereld eruitzien, als die alleen maar uit water bestond? Wat is een brainstorm?

Bekijk les
PO

Wie heeft de controle?

Een voorbereidende les voor de workshop ‘Wie heeft de controle?’ waarbij de leerlingen op een verkennende, spelende en makende manier kennis maken met robotica en programmeren.

Wat is robotica? Hoe werken robots precies? Wat heb je nodig om bij het programmeren?

Bekijk les
PO

Zing een beestenboel op school-beweeg als een beest

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, zingende en schrijvende manier kennis maken met het lied ‘Een beestenboel op school’ en het refrein leren zingen.

Bekijk les
PO

Zing een beestenboel op school-blinde rups

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, zingende en schrijvende manier kennis maken met het lied ‘Een beestenboel op school’ en het refrein leren zingen.

Bekijk les
PO

Zing een beestenboel op school-samen een refrein maken

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, zingende en schrijvende manier kennismaken met opera en het lied: ‘Een beestenboel op school’. Ze leren een refrein schrijven.

Bekijk les
PO

Zing een beestenboel op school-variëren met woorden

Een les waarin de kinderen op onderzoekende, zingende en schrijvende manier kennismaken met opera, met het lied: ‘Een beestenboel op school’ en hoe een refrein te schrijven.

Bekijk les
PO

Zo trots als een...

Een voorbereidende les waarbij de kinderen samen nadenken over hoe een kunstenaar werkt en een samengesteld dier maken van verschillende huiden.

Wat doet een kunstenaar? Hoe ziet de huid van een dier eruit? Hoe kan je dat tekenen? Hoe kan je met je tafelgroepje een dier maken?

Bekijk les