Toggle navigation

Vliegbasis Twenthe - drones PO8

Wat is de Technology Base? Wat is innovatie? Hoe ontwerp je een robot? Hoe maak je een collage?

PO

De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over de Technology Base op Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken welke materialen er gebruikt worden in innovatieve ontwerpen. De kinderen ontwerpen zelf een robot-machine uit 2D materiaal door gebruik van collagetechnieken.

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 8

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.