Toggle navigation

Vliegbasis Twenthe - oorlog PO7

Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Wat gebeurde vroeger op Vliegbasis Twenthe? Wat kan je daar over vinden op internet? Hoe maak je een digitale presentatie met tekst en afbeeldingen?

PO

De kinderen bekijken en beluisteren een presentatie over het gebied Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken welke oude verhalen zij kunnen vinden op internet. De kinderen maken een digitale (PowerPoint) presentatie van hun gevonden verhaal met gebruik van woord en beeld.

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 7

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.