Toggle navigation

Decor

Wat is een decor? Hoe wordt een decor gemaakt? Waarom is kleur belangrijk bij decor? Is fotografie onderdeel van het ontwerpproces van een decor?

PO

De kinderen kijken naar een presentatie over decors. De kinderen onderzoeken hoe decors gemaakt worden. Ze ontdekken de betekenis van kleur. De kinderen ontwerpen een decor waarbij ze gebruik maken van de betekenis van kleur. De kinderen maken een compositie van voorwerpen die tezamen een decor vormen.

Voorbereidend lesmateriaal

PO

Groep 7, Groep 8

Feedback

Foutje gevonden in het lesmateriaal van deze les? Laat het ons direct weten.